Na czym polega naprawa instalacji elektrycznych w BMW?

Naprawa instalacji elektrycznych w samochodach BMW jest bardzo mocno związana z uszkodzeniami i wadliwą pracą sterowników zabudowanych w pojeździe. Współczesne modele BMW ze względu na bardzo bogate wyposażenie posiadają rozbudowaną sieć połączeń i transmisji w formie stosowanych do tej pory powszechnie sieci analogowych CAN oraz sieci cyfrowych (światłowodowych).

elektryka BMW

Sterowniki FRM BMW po zalaniu wodą

Jakakolwiek naprawa instalacji elektrycznych poprzedzona jest zawsze pełną diagnostyką komputerową pojazdu. W przypadku wystąpienia błędów transmisyjnych lub zasilania naprawie podlega konkretny fragment sieci, lub wiązek przewodów zasilających w tym również wtyczek, pinów, zabezpieczeń i tym podobnych.

Najtrudniejszym typem napraw instalacji elektrycznych są naprawy powypadkowe i po zalaniu lub zatopieniu pojazdu. Szczególnym rodzajem zatopienia pojazdu jest działanie wody morskiej, która poprzez zawartość soli (przewodnika elektrycznego) powoduje znaczne spustoszenia w działaniu elementów elektrycznych.

elektryka BMW

Sterowniki FRM BMW

W jakim czasie instalacja elektryczna zostanie naprawiona?

Czas potrzebny do wykonania naprawy instalacji elektrycznej obejmuje zarówno czas potrzebny na diagnostykę, jak i odszukanie uszkodzonego fragmentu instalacji, w tym rozbiórkę elementów wyposażenia oraz wymianę lub naprawę. Biorąc pod uwagę bardzo dużą ilość sterowników oraz bogate wyposażenie standardowe pojazdów BMW, uwzględniamy to w szacowanym czasie naprawy. Instalacje elektryczne i transmisyjne zazwyczaj zabezpieczone są dodatkowymi osłonami, stąd dostęp do nich jest mocno utrudniony.

W przypadku napraw po powodziowych konieczne jest całkowite rozebranie elementów nadwozia i wymianę znacznych fragmentów wiązek elektrycznych oraz wielu sterowników i podzespołów elektrycznych. To również wpływa na wydłużenie czasu tego typu napraw.

elektryka BMW

Jedyny model BMW, który dobrze znosi długotrwały kontakt z wodą | By Limeydal [CC BY-SA 3.0 or GFDL]

Jakie elementy składają się na koszt naprawy instalacji elektrycznej w BMW?

Koszt naprawy instalacji elektrycznej obejmuje:

  • diagnostykę,
  • koszt części — wiązki elektryczne, sterowniki, bezpieczniki)
  • koszt robocizny — obejmujący demontaż i montaż wyposażenia,
  • naprawę instalacji,
  • wymianę sterowników,
  • programowanie i kodowanie.

Kosztorys naprawy instalacji zawsze jest ustalany i uzgadniany z klientem przed rozpoczęciem prac.

Umów Wizytę / Naprawę

elektryka BMW

BMW na wodzie | By Spanish Coches [CC BY 2.0]