Na czym polega serwis klimatyzacji w BMW?

Serwis klimatyzacji zapewnia utrzymanie właściwej ilości czynnika chłodzącego oraz czystości układu przepływu powietrza do wnętrza pojazdu. Każdy układ klimatyzacji ma określoną przez producenta ilość gazu niezbędną dla prawidłowego działania.

W trakcie eksploatacji pojazdu pod wpływem drgań i wysokiego ciśnienia w układzie klimatyzacji dochodzi do wydostawania się na zewnątrz drobnych ilości czynnika chłodzącego. Przy szczelnym układzie w ciągu jednego roku ubytek w wysokości 10% ogólnej pojemności uznaje się za normalny.

Ponadto olej znajdujący się w kompresorze klimatyzacji ulega starzeniu i podobnie jak olej silnikowy podlega on okresowej wymianie. Najrzadziej co dwa lata. Ponadto w przewodach powietrznych pod wpływem wilgoci i temperatury dochodzi do rozwoju pleśni i drobnoustrojów, których rozkład może powodować nieprzyjemne zapachy pojawiające się przy włączeniu nadmuchu powietrza. Okresowe czyszczenie tych przewodów i wymiana mikrofiltrów klimatyzacji zapobiega temu zjawisku.

klimatyzacja bmw

Co jaki okres należy wymieniać filtry/płyny w klimatyzacji w BMW?

Zgodnie z zaleceniami producenta należy wymienić i uzupełnić czynnik chłodzący wraz z olejem kompresora klimatyzacji minimum raz do roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu letniego.

Wymiana mikrofiltrów powietrza jest uzależniona od sposobu eksploatacji pojazdu, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu letniego.

klimatyzacja bmw

W jakim czasie zostanie wykonany serwis klimatyzacji w BM Cars?

Pełny serwis klimatyzacji wraz z odkażaniem układu powietrza trwa około godziny. Czas jego trwania jest zależny od pojemności układu klimatyzacji i jego sprawności.

klimatyzacja bmw

Czy na serwis klimatyzacji BM Cars daje gwarancję i co ona obejmuje?

Na wszystkie wykonane czynności udzielamy gwarancję na okres 12 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje rozszczelnienia się układu klimatyzacji.

klimatyzacja bmw

Jakie elementy składają się na koszt serwisu klimatyzacji w BMW?

Koszt serwisu klimatyzacji obejmuje:

  • sprawdzenie szczelności układu,
  • pomiar ilości czynnika chłodzącego pozostającego w układzie,
  • uzupełnienie ilości czynnika chłodzącego do wielkości podanej przez producenta,
  • odkażenie układu powietrznego,
  • wymianę  mikrofiltrów powietrza,
  • sprawdzenie działania układu klimatyzacji.