Sprawdź auto nim zostanie unieruchomione podczas badań technicznych

Dnia 13 listopada 2017 roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących przeglądów technicznych pojazdów. Media informowały o szykowanych przez ustawodawcę zmianach od dłuższego czasu. Sprawdź jak przygotować samochód do dalszej eksploatacji na drogach RP i Unii Europejskiej.

badanie techniczne

Badanie techniczne

Czym jest Badanie Techniczne Pojazdu ?

Badanie techniczne to okresowe sprawdzenie, czy użytkownik należycie serwisuje swój pojazd w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Jest to metoda gwarantująca dopuszczanie do ruchu pojazdów spełniających zunifikowane standardy techniczne. Zgodnie z tym założeniem samochody spełniające standardy, nie stanowią zagrożenia dla pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Dodatkowo dokonywana jest identyfikacja pojazdu oraz sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia dodatkowego – dla samochodów osobowych jest to:

  • gaśnica (min. 1 kg, typ BC),
  • trójkąt ostrzegawczy.

Badania techniczne są obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów poruszających się regularnie po naszych drogach, z wyjątkiem przyczepek lekkich. Dla samochodów osobowych pierwsze badanie należy wykonać przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji, następne przed upływem kolejnych dwóch lat. Każde kolejne nie później niż rok po poprzednim. Po upływie tej daty pojazd traci prawo do poruszania się po drogach, gdyż uznawany jest za niesprawny. Wyjątkiem od tej reguły są pojazdy zabytkowe niewykorzystywane do zarobkowego przewozu osób, dla których ustawodawca przewidział jedno badanie techniczne przed rejestracją, zwalniając je z konieczności dokonywania kolejnych badań.

Koszt Badania Technicznego to 98 zł. Spóźnienie z wykonaniem kolejnego badania (po 13.11.2017) spowoduje konieczność poniesienia podwójnej opłaty i wykonanie go w jednej z wytypowanych w całej Polsce specjalnych stacji Transportowego Dozoru Technicznego.

Próba użytkowania pojazdu bez ważnego badania technicznego niesie za sobą ryzyko zatrzymania dowodu i pojazdu przez policję, a także odmowę wypłaty odszkodowania w przypadku uczestniczenia w kolizji lub wypadku.

badanie techniczne

Wnętrze BMW 5 E39 | By R.E. Barber Photography [CC BY-ND 2.0]

Zakres Badania Technicznego

  1. Wnętrze pojazdu.
  2. Podwozie.
  3. Oświetlenie i szyby.
  4. Skład spalin.
  5. Identyfikacja pojazdu.
  6. Dodatkowe elementy.

1. Wnętrze pojazdu

Badanie rozpoczyna się od sprawdzenia przez diagnostę wnętrza pojazdu. Kierownica nie powinna mieć nadmiernych luzów, na desce rozdzielczej nie powinna świecić się żadna kontrolka dotycząca bezpieczeństwa, czyli kontrolka niesprawnych poduszek powietrznych airbag lub kontroli trakcji ABS/DSC. Sprawdzane jest również mocowanie foteli i pasów bezpieczeństwa.

2. Podwozie (bezpieczeństwo jazdy)

Podwozie pojazdu zawiera kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem – układ hamulcowy i układ kierowniczy oraz zawieszenie kół. Sprawdzany jest szczegółowo układ hamulcowy wraz z pomiarem skuteczności hamowania kół, układ amortyzacji pojazdu i zawieszenia. Sprawdzeniu podlega również stan opon i ich rozmiary w zakresie jednej osi. Diagnosta powinien również sprawdzić stan korozji występującej na elementach nośnych nadwozia, progi, podłużnice, wzmocnienia. Podobnie sprawdzany jest stan układu wydechowego, gdzie dopuszcza się jedynie powierzchowną rdzę bez zaburzenia szczelności i skuteczności układu.

badanie techniczne

Sprawne oświetlenie w BMW

3. Oświetlenie i szyby

W trakcie badania diagnosta sprawdza działanie oświetlenia zewnętrznego pojazdu, sprawność świateł mijania, drogowych przeciwmgielnych, kierunkowskazów. Sprawdzana jest wysokość i kształt wiązki świateł mijania, która musi być zgodna z obowiązującymi w Unii Europejskiej standardami. Klosze lamp nie mogą być popękane i zmatowione.

Problemy mogą sprawiać między innymi niehomologowane żarniki ksenonowe montowane w lampach halogenowych. Nie posiadają one prawidłowego odcięcia linii światła i w konsekwencji oślepiają jadących z przeciwka. Podobnie jest z żarówkami LED-owymi bez europejskiej homologacji. Ich stosowanie jest dozwolone jedynie w przypadku oświetlenia nieobowiązkowego, np. wnętrza pojazdu, natomiast nie wolno ich stosować jako światła zewnętrzne.

Szyby samochodowe to element, który diagnosta sprawdza w zakresie szyby czołowej i szyb bocznych kierowcy i pasażera. Nie dopuszczalne są pęknięcia szyby czołowej, jej zarysowania i odpryski w polu widzenia kierowcy. Przyciemnienie szyb dopuszczalne jest wszędzie poza szybą czołową i przednimi bocznymi – to również jest sprawdzane podczas badania.

4. Skład spalin

To najbardziej oczekiwany przez społeczeństwo i ustawodawcę punkt w badaniu technicznym pojazdu mający wyeliminować “kopciuchów” z naszych dróg. Rewolucji w nowych przepisach nie ma. Skuteczniejsze ma być egzekwowanie dotychczasowych norm. Pojazdy z usuniętym katalizatorem lub filtrem DPF (filtrem cząstek stałych) mają nie być dopuszczane do ruchu. Podobnie te, które z powodu niesprawności układu paliwowego lub zapłonowego emitują do atmosfery zbyt duże ilości szkodliwych gazów spalinowych.

badanie techniczne

Tak zwany “kopciuch” na drodze | By Ruben de Rijcke [CC BY-SA 3.0]

5. Identyfikacja pojazdu

Wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu sprawdzana jest również zgodność numeru VIN pojazdu z danymi w dowodzie rejestracyjnym. Sprawdzana jest również czytelność i poprawność tablic rejestracyjnych oraz naklejki identyfikacyjnej na szybie.

6. Dodatkowe elementy

Poza standardowym wyposażeniem pojazdu w trakcie badania technicznego sprawdzana jest również instalacja LPG w przypadku jej zamontowania. Konieczny jest ważny atest butli gazowej. W przypadku domontowania haka holowniczego konieczne jest posiadanie tabliczki znamionowej z numerem homologacji. W przypadku doposażenia pojazdu w blokadę alkoholową konieczne jest posiadanie aktualnego świadectwa kalibracji.

blokada aloholowa autowatch

Blokada Alkoholowa Autowatch

Wszystkie opisane powyżej czynności powinny być również wykonywane w trakcie dotychczas obowiązujących badań technicznych. Istotna zmiana, która pojawi się po 13 listopada 2017 to ścisłe pilnowanie terminów wykonywania badań, wpisywanie badania do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz potwierdzanie każdej wizyty zdjęciem pojazdu. Zmiany w podejściu do kontroli pojazdów ma również przynieść zmiana organu nadzorującego pracę stacji kontroli pojazdów. Ma nim być Transportowy Urząd Techniczny. Tym samym zniknąć ma zjawisko odwiedzania przez kierowców kilku stacji diagnostycznych, w celu znalezienia takiej, gdzie kontrola będzie mniej dokładna.

Żeby uniknąć problemów podczas okresowego badania technicznego, konieczne jest sprawdzenie pojazdu w serwisie samochodowym i wykonanie zaleconych napraw.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Pola z * są wymagane

Dodaj komentarz lub zadaj pytanie. Z chęcią pomożemy.