elektryka BMW

Sterowniki FRM BMW po zalaniu wodą

Na czym polega naprawa instalacji elektrycznych w BMW?

Naprawa instalacji elektrycznych w samochodach BMW jest bardzo mocno związana z uszkodzeniami i wadliwą pracą sterowników zabudowanych w pojeździe. Współczesne modele BMW ze względu na bardzo bogate wyposażenie posiadają rozbudowaną sieć połączeń i transmisji w formie stosowanych do tej pory powszechnie sieci analogowych CAN oraz sieci cyfrowych (światłowodowych).

Jakakolwiek naprawa instalacji elektrycznych poprzedzona jest zawsze pełną diagnostyką komputerową pojazdu. W przypadku wystąpienia błędów transmisyjnych lub zasilania naprawie podlega konkretny fragment sieci, lub wiązek przewodów zasilających w tym również wtyczek, pinów, zabezpieczeń i tym podobnych.

Najtrudniejszym typem napraw instalacji elektrycznych są naprawy powypadkowe i po zalaniu lub zatopieniu pojazdu. Szczególnym rodzajem zatopienia pojazdu jest działanie wody morskiej, która poprzez zawartość soli (przewodnika elektrycznego) powoduje znaczne spustoszenia w działaniu elementów elektrycznych.

elektryka BMW

Sterowniki FRM BMW

W jakim czasie instalacja elektryczna zostanie naprawiona?

Czas potrzebny do wykonania naprawy instalacji elektrycznej obejmuje zarówno czas potrzebny na diagnostykę, jak i odszukanie uszkodzonego fragmentu instalacji, w tym rozbiórkę elementów wyposażenia oraz wymianę lub naprawę. Biorąc pod uwagę bardzo dużą ilość sterowników oraz bogate wyposażenie standardowe pojazdów BMW, uwzględniamy to w szacowanym czasie naprawy. Instalacje elektryczne i transmisyjne zazwyczaj zabezpieczone są dodatkowymi osłonami, stąd dostęp do nich jest mocno utrudniony.

W przypadku napraw po powodziowych konieczne jest całkowite rozebranie elementów nadwozia i wymianę znacznych fragmentów wiązek elektrycznych oraz wielu sterowników i podzespołów elektrycznych. To również wpływa na wydłużenie czasu tego typu napraw.

elektryka BMW

Jedyny model BMW, który dobrze znosi długotrwały kontakt z wodą | By Limeydal [CC BY-SA 3.0 or GFDL]

Jakie elementy składają się na koszt naprawy instalacji elektrycznej w BMW?

Koszt naprawy instalacji elektrycznej obejmuje:

  • diagnostykę,
  • koszt części — wiązki elektryczne, sterowniki, bezpieczniki)
  • koszt robocizny — obejmujący demontaż i montaż wyposażenia,
  • naprawę instalacji,
  • wymianę sterowników,
  • programowanie i kodowanie.

Kosztorys naprawy instalacji zawsze jest ustalany i uzgadniany z klientem przed rozpoczęciem prac.

Umów Wizytę / Naprawę

elektryka BMW

BMW na wodzie | By Spanish Coches [CC BY 2.0]